Anadolu Üniversitesi Kütüphane

Duyurular

Duyurular


KODSİS

Kodsis

KODSİS Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi- DİLMER ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi- DPUSEM tarafından geliştirilen ve sürekli güncellenen bir video veritabanıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça dil eğitimlerinin yanı sıra Mesleki İngilizce Eğitimleri, İşaret Dili, Beden Dili, Diksiyon eğitimleri de sunan platform bu eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcılara e-Devlet üzerinden sorgulanabilir sertifika da vermektedir.
İçerik:
Dil Eğitimi: İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça
İleri Dil Eğitimi: Mesleki İngilizce
Genel Eğitimler: İşaret Dili Sertifika Programı, Diksiyon ve Güzel Konuşma, Beden Dili, Yaşam Koçluğu, Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, KVKK Temel Bilgilendirme, Organik Tarım Sertifika Programı

Kayıt Kılavuzu Kayıt Videosu Sertifika Doğrulama

LEHÇEDİZ

Lehcediz

Lehçediz projesi ile; Türk dili ile yazılmış olan eserlerdeki sözcüklerin, hangi sözcüklerle bir araya getirildiği, hangi anlamlarda ve bağlamlarda kullanıldığı ortaya konulabilmektedir. Ayrıca, edebî eserlerdeki folklorik unsurlar tespit edilebilmekte, dilin tarihsel süreçte geçirdiği değişim takip edilebilmektedir. Bunun yanı sıra, şair/yazarların üslupları hakkında, somut ve istatistiki verilere de ulaşılabilmektedir.

LEXICOMP

Lexicomp

Wolters Kluwer’ın ürünü olan Lexicomp, kolay kullanıma sahip tek bir arayüzde çeşitli ilaç veritabanlarından ve farklı klinik araçlardan referans sağlayan bir ilaç veritabanıdır. Günlük olarak güncellenen içerik 70’i eczacı olmak üzere 150’den fazla kurum içi uzman ve 260’dan fazla kurum dışı danışmandan oluşan editör ekibi tarafından oluşturulmaktadır.

MİCROMEDEX

Kodsis

Micromedex tam referanslı, dozaj bilgisini de içeren tarafsız ilaç veritabanıdır. Farmakokinetik detaylar, uyarılar, etkileşimler, karşılaştırmalı ilaç etkileri, endikasyon içi, endikasyon dışı ve klinik uygulamalar ile kapsamlı bir kaynaktır. Uluslararası ilaçları, FDA onaylı ve reçetesiz preparatları kapsar.

Aboneliğimiz kapsamında aşağıdaki modüllere erişim sağlayabilirsiniz:
* DRUGDEX System
* IV Compatibility
* Imprint Codes in Identidex
* Interaction Checking
* Alternative Medicine

ACS

ACS

Abonesi olduğumuz American Chemical Society (ACS) ile Oku ve Yayımla (Read and Publish) anlaşması yapılmıştır. ACS aboneliğimizden dolayı ACS dergilerinde sorumlu yazar olarak yapacağınız yayınlar makale işlem bedeli (Article Proccessing Charge - APC) ödenmeksizin açık erişim olarak yayınlanacaktır. Anlaşma, ACS Omega, JACS Au, ACS Au koleksiyonu ve tüm ACS hibrit dergileri dahil olmak üzere tüm ACS dergilerinde yapılan yayınları (additions, corrections, editorials ve kitap bölümleri hariç) kapsamaktadır.

Önemli Konular:
* Gönderen sorumlu yazar, Paragon Plus profilindeki açılır bir menü aracılığı ile Üniversitemizi seçerek kurumumuzla ilişkisini belirtmelidir. Gönderen sorumlu yazar, hakem değerlendirme süreci boyunca ACS ile iletişim kuracak kişi olarak tanımlanmalıdır.
* Gönderen sorumlu yazar, Paragon Plus profilinde @anadolu.edu.tr uzantılı Üniversitemiz e-posta adresini kullanmalıdır.

Yukarıdaki kriterleri karşılayan yazarlar Nitelikli Yazar (Qualifying Author) olarak değerlendirilecektir. Nitelikli yazar olarak makalenizin kabulü sırasında otomatik olarak açık erişim fon talebi oluşacak ve fon talebinizle ilgili işlem yapıldığında Copyright Clearance Center (CCC)'dan bir bildirim alacaksınız.

Dergi Yayım Sözleşmesi (Journal Publishing Agreement) tamamlanırken, makalenizin açık erişim sözleşme kapsamında olduğu bilgisi yer almalıdır. Sözleşmede bu bilginin yer almaması veya makalenizin açık erişim yayınlanmasıyla ilgili sorun yaşamanız durumunda OAOps@acs.org iletişime geçebilirsiniz.

Dergi Listesi

ORCID

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID), bilim insanları ve akademik otoriteleri benzersiz olarak tanımlamak amacıyla, kayıt olan kişilere 16 haneli bir dijital kimlik tanımlaması yapan ücretsiz bir platformdur. ORCID, araştırmacıların tüm yayınlarının bir arada görüntülenmesini hedefler.

YÖK ve TÜBİTAK ULAKBİM tarafından tavsiye edilen ORCID kullanımı TRDİZİN ve Dergipark üzerinde yayınlanan pek çok dergi tarafından zorunlu kılınmaya başlanmıştır.
Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinin  ORCID kaydı yaptırması ve aldıkları ORCID numaralarını PBYS – Genel Bilgiler kısmındaki ilgili alana kaydetmesi gerekmektedir.

ORCID Kayıt Kılavuzu : ORCID Kılavuz

ORCID Tanıtım Videosu: ORCID Video

Kütüphaneciye Sorun