Tarihçe ve Genel Bilgiler


1958 Yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin kurulması ile birlikte ortaya çıkan Kütüphane, 124 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33. maddesinde belirtilen görevleri, 9 Haziran 1980 tarih ve 17012 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde yürütmektedir. 

Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı, Yüksek Öğretim amacı doğrultusunda, araştırma, öğretim ve eğitim gereksinmelerini karşılamak üzere; ilgili bilim dallarına ilişkin, her türlü yayın ve bilgi kaynaklarını seçer ve merkezi olarak sağlar. Belirli bir düzen içerisinde Üniversitemiz öğretim görevlilerinin, öğrencilerinin ve tüm araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağlar.

  ÇALIŞMA SAATLERİ  
  BÖLÜMLER & HİZMETLER HAFTA İÇİ CUMARTESİ PAZAR  
  Okuma Salonları 7/24 7/24 7/24  
  Ödünç Bölümü 7/24 7/24 7/24  
  Özgün Tezler 7/24 7/24 7/24  
  Rezerve 7/24 7/24 7/24  
  Fotokopi 7/24 7/24 7/24  
  Danışma Bölümü 08:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  ILL 08:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  Süreli Yayınlar 08:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  Mikrofilm Bölümü 08:30-16:30 Kapalı Kapalı  
  Görsel Bölüm 08:30-12:00 13:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  İşitsel Bölüm 08:30-12:00 13:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  Özel Koleksiyonlar 08:30-12:00 13:30-18:00 Kapalı Kapalı  
  2015 YILI SONU İTİBARİYLE SAYISAL DURUM  
  Kapladığı Alan 12.330 m2  
  Oturma Kapasitesi 1.150 kişi  
  Personel Sayısı 59 kişi + 23 Yarı zamanlı Öğrenci  
KOLEKSİYON
Kitap 303.305 adet
e-Kitap 189.121 adet
Aktif Dergi Aboneliği 632 adet
e-Dergi 57.445 adet
Dergi (ciltli) 40.888 adet
Veritabanı 72 adet
Tez 5.953 adet
Müzik Notası 3.126 adet
Mikrofiş 6.802 adet
Mikrofilm - Rulo 1.167 adet
Rapor 866 adet
Proje 744 adet
Arşiv - Yazma Eser 18 adet
CD-ROM 6.242 adet
Slayt 259 adet
Ses kaydı 2.847 adet
Video kaset 348 adet
Plak 5 adet
VCD 230 adet
DVD 1.124 adet